20 mars

Byggmästardagen 2024

På Byggmästardagen den 20 mars samlas alla medarbetare i koncernen och kommer att få delta i ett pass kring säkra kranlyft. Årets tema är Arbetsmiljöfokus

Ej öppet för allmänheten – endast för slutet sällskap.

Information om Byggmästardagen: https://www.byggmastarn.nu/arbetsmiljofokus-2024/

INFORMATION
Tid:
06:00-16:00
Var:
Sundspärlan, Helsingborg
Arrangemang:
ej öppet för allmänheten