Aida Winnerström

VD

0704-414223
aida@sundsparlan.se

Damir Causevic

Restaurangchef

0734-169095
damir@sundsparlan.se

Patrik Söderberg

Köksmästare

0735-092753
patrik@sundsparlan.se

Sannah Lumenhart

Marknadsansvarig/kundservice

0739-899462
sannah@sundsparlan.se

Dana Svensson

Ansvarig för städ- och hygien

Anna Göransson

Ekonomiansvarig

ekonomi@sundsparlan.se